Logistika

Logističke usluge firme UNION ŠPED namenjene su klijentima koji upravljanje lancem snabdevanja unutar sopstvenog sistema žele delimično ili u celini da izmeste i povere ga nama u cilju minimizacije troškova i optimizacije poslovnih procesa.

Naše logističke usluge obuhvataju

  • upravljanje transportom
  • upravljanje skladištenjem
  • upravljanje zalihama
  • upravljanje informacijama

 

Aktivnosti u toku kretanja roba i informacija od Vaših dobavljača do Vaših potrošača su mnogobrojne. One iziskuju vreme i značajno angažuju Vaša sredstva. 

Sasvim sigurno, veliki broj aktivnosti možete prepustiti našim ekspertima. Na taj način snižavate troškove poslovanja i imate više vremena za angažovanje u sopstvenoj, osnovnoj delatnosti.

Nakon sagledavanja i analize Vaših poslovnih procesa, nudimo Vam naša logistička rešenja koja smanjuju Vaše troškove. Zatim, zajedno sa Vama radimo na organizaciji logističkih aktivnosti, a potom i na kontoli i optimizaciji rešenja.   

Krajnji rezultat naših logističkih usluga je konkurentan nivo servisa Vaših potrošača kroz stavljanje tržištu na raspolaganje traženih roba, u pravo vreme, na pravom mestu u traženoj količini, sa traženim kvalitetom i cenom i tačnim informacijama vezanim za te robe.

T + 381 11 6557214
F + 381 11 3195947
transport@unionsped.rs