Union Šped — AEO Sertifikat

Union šped — aeo sertifikat

AEO sertifikat predstavlja najviši stepen poverenja carisnkih organa u jedan privredni subjekt, što privrednom subjektu donosi brojne pogodnosti. Union Šped je uspešno prošao proceduru sertifikacije i dobio status ovlašćenog privrednog subjekta.


U svetu globalne trgovine, efikasnost i sigurnost su ključni faktori za uspeh svakog biznisa koji se bavi međunarodnom razmenom robe. AEO (Authorized Economic Operator) sertifikat, ili Ovlašćeni privredni subjekt (OPS) prema srpskoj terminologiji, predstavlja značajno priznanje koje izdaje carina i nudi brojne prednosti izvoznicima i uvoznicima.


Sa ponosom ističemo da smo ispunili sve kriterijume OPS sertifikacije i prošli detaljne kontrole carinskih organa. Zahvaljujući tome, dobili smo ovaj značajan sertifikat i priznati smo kao pouzdan partner u međunarodnoj trgovini.

Untitled design (6)
Šta je AEO/OPS sertifikat i kakve prednosti nudi?

AEO program je program dobrovoljne sertifikacije koji sprovode carinske administracije širom Evropske Unije i zemalja potpisnica “Konvencije o pojednostavljenju formaliteta u trgovini robom”. Program ima za cilj da olakša carinske procedure i poboljša sigurnost lanca snabdevanja prepoznavanjem pouzdanih kompanija.

Svetska carinska organizacija AEO (Authorized Economic Operator) podrazumeva privrednog subjekta koji je u svom poslovanju uključen u aktivnosti koje su definisane carinskim zakonom, koji je pouzdan u čitavoj zajednici i kao takav uživa privilegije u čitavoj zajednici. Ispunjavanjem specifičnih kriterijuma subjekat dobija status ovlašćenog privrednog subjekta koji podrazumeva status pouzdanog partnera.

 

Prednosti AEO sertifikata (OPS) za klijente Union Šped-a:

Union Šped sa ponosom nosi AEO (Authorized Economic Operator) sertifikat, koji donosi brojne prednosti kako za nas, tako i za naše klijente:

Ubrzan carinski postupak: Kao AEO sertifikovana kompanija, Union Šped uživa privilegiju ubrzanih carinskih procedura. Ovo rezultira značajnim smanjenjem vremena isporuke i troškova skladištenja za vaše međunarodne pošiljke.
Davanje prednosti pošiljkama ovlašćenog privrednog subjekta: Ukoliko carina odluči da kontroliše robu, roba ovlašćenog privrednog subjekta će imati prioritet.
Manje zadržavanja na carini: AEO kompanije su prepoznate kao pouzdani poslovni partneri, što znači ređe i manje opsežne carinske provere, čime se ubrzava celokupan proces carinjenja.
Povećana sigurnost lanca snabdevanja: AEO program zahteva primenu strogih mera sigurnosti lanca snabdevanja, što garantuje dodatnu sigurnost i zaštitu vaše robe tokom međunarodnog transporta.
Predvidljivost trgovinskih transakcija: AEO sertifikat omogućava veću predvidljivost u carinskim procedurama, čime se poboljšava planiranje i upravljanje logistikom za vašu kompaniju.

Još benefita OPS sertifikata:

• Manje krađa i gubitaka
• Manje zakasnelih pošiljki
• Bolje planiranje
• Bolja usluga za klijente
• Veća lojalnost klijenata
• Bolje upravljanje zalihama
• Veća predanost zaposlenih
• Manje incidenata u području sigurnosti i bezbednosti
• Niži inspekcijski troškovi dobavljača i bolja saradnja
• Veća sigurnost
• Bolja komunikacija među partnerima u lancu snabdevanja

Šta smo sve morali da zadovoljimo kako bismo postali ovlašćeni privredni subjekt?

Da bi firma dobila status ovlašćenog privrednog subjekta (AEO/OPS), potrebno je da zadovolji niz specifičnih kriterijuma koje propisuju carinske vlasti. Ovi kriterijumi su dizajnirani kako bi se osigurala sigurnost i pouzdanost u lancu snabdevanja. Neki od uslova koje je neophodno zadovoljiti:

1. Zadovoljavajuća istorija poštovanja carinskih propisa:
Firma mora imati čistu istoriju poštovanja carinskih i drugih relevantnih propisa. To znači da ne bi trebalo da ima ozbiljne ili ponovljene prekršaje u vezi sa carinskim pravilima.
2. Efikasan sistem upravljanja poslovnim i transportnim evidencijama:
Firma mora imati pouzdan i efikasan sistem za vođenje poslovnih i transportnih evidencija, koji omogućava adekvatan carinski nadzor.
3. Finansijska solventnost:
Firma mora biti finansijski solventna, što znači da treba da ima stabilne finansijske rezultate koji omogućavaju ispunjenje svojih obaveza.
4. Standardi bezbednosti i sigurnosti:
Firma mora ispunjavati određene standarde bezbednosti i sigurnosti, kako bi se osigurala zaštita lanca snabdevanja. Ovo uključuje fizičku sigurnost objekata, sigurnost IT sistema, kao i procedure za proveru zaposlenih i posetilaca.
5. Kompetencija i profesionalnost zaposlenih:
Zaposleni u firmi koji su odgovorni za carinske poslove moraju biti kompetentni i profesionalni, što znači da treba da imaju adekvatnu obuku i znanje o carinskim propisima i procedurama.
6. Odgovarajuće unutrašnje kontrole:
Firma mora imati uspostavljene unutrašnje kontrole koje omogućavaju praćenje i kontrolu carinskih aktivnosti i obezbeđuju usklađenost sa relevantnim propisima.

Proces dobijanja AEO statusa uključuje detaljnu procenu i reviziju od strane carinskih vlasti, koji će proveriti da li firma zadovoljava sve navedene kriterijume. Kompanija Union Šped je ispunila sve navedene zahteve i sve druge zahteve koje su neophodne za dobijanje ovog sertifikata.