Kompletne ili zbirne kontejnerske pošiljke

Angažovanje standardne opreme, frigo kontejnera, tank kontejnera ili kontejnera za vangabaritne ili specijalne terete

Transport konvencionalnih roba ili opasnih materija

Drumski, železnički ili rečni transport kontejnera do / od luke ukrcaja